Επαγγελματική Ανάπτυξη: ΔΩΡΕΑΝ webinar γνωριμίας

Δηλώστε συμμετοχή και κλείστε τη θέση σας

Γιατί η επαγγελματική ανάπτυξη είναι απαραίτητη;

Η παράδοση των μαθημάτων STEAM στους μαθητές είναι μία, σχετικά, νέα διαδικασία για πολλούς εκπαιδευτικούς

Ακόμα μεγαλύτερα και πιο αποτελεσματικά μαθησιακά αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν μέσω δραστηριοτήτων παιχνιδιού, όταν οι εκπαιδευτικοί παρέχουν διδασκαλία βασισμένη σε συγκεκριμένες παιδαγωγικές όπως η ενεργή μάθηση και η βιωματική μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν όχι μόνο πώς να χρησιμοποιούν ένα προϊόν, αλλά και πώς να το χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο για τη βελτίωση της μάθησης των μαθητών και τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της μάθησης μέσα από το παιχνίδι.