Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Για την έμπνευση της δια βίου μάθησης στους μαθητές


Η LEGO Education φέρνει επίσης αυτό το δημιουργικό πνεύμα σε club ρομποτικής, προγραμματισμού αλλά και χώρους Makerspaces κάνοντας τη χαρά της ανακάλυψης ακόμη πιο προσιτή.

Δείτε εδώ δωρεάν σχέδια μαθήματος και δραστηριότητες STEAM, με υλικά της LEGO Education, για την τάξη σας από την Eduk8!

Οι εκπαιδευτικές λύσεις της LEGO Education έχουν σχεδιαστεί ως ευέλικτα, διαθεματικά εργαλεία που πυροδοτούν την περιέργεια και ενσωματώνονται εύκολα στην τάξη σας. Τα σχέδια μαθημάτων που έχουν άμεση σύνδεση με το πρόγραμμα σπουδών παρέχοντας μια ποικιλία μαθησιακών εμπειριών, συμπεριλαμβανομένης της καθοδηγούμενης μάθησης και των μαθημάτων επίλυσης προβλημάτων, που σχετίζονται άμεσα με τις πραγματικές ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις των μαθητών. Οι επιλογές αξιολόγησης που ενσωματώνονται στα μαθήματα βοηθούν να διασφαλιστεί ότι η αξιολόγηση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της μάθησης, όχι μετά.

Έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς και έχουν δοκιμαστεί από εκπαιδευτικούς στην τάξη! Παρέχονται πάνω από 60 διαφορετικά μαθήματα STEM/STEAM.

Με τα σετ και τα σχέδια μαθημάτων της LEGO Education, οι μαθητές πρωτοβάθμιας:

1. Μαθαίνουν να διερευνούν προβλήματα και να εντοπίζουν λύσεις

2.Αναπτύσσουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας καθώς μοιράζονται τις εμπειρίες τους

3.Μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν την αποτυχία ως μέσο συλλογής πληροφοριών