SHOP NOW

Ποια είναι τα οφέλη της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για τα παιδιά;

 

Η ρομποτική είναι μία σχετικά καινούρια επιστήμη, η οποία καταφέρνει με απόλυτη επιτυχία να συνδυάζει στοιχεία ανάπτυξης λογισμικού, τεχνητής νοημοσύνης, προηγμένης μηχανολογίας, μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς, κ.ά

Εκπαιδευτική ρομποτική

Η ρομποτική είναι μία σχετικά καινούρια επιστήμη, η οποία καταφέρνει με απόλυτη επιτυχία να συνδυάζει στοιχεία ανάπτυξης λογισμικού, τεχνητής νοημοσύνης, προηγμένης μηχανολογίας, μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς, κ.ά. 

Στη σημερινή εποχή οι πρώτες ολοκληρωμένες εφαρμογές της εμφανίζονται σε διάφορους τομείς της καθημερινής ζωής, όπως η βιομηχανία, η ιατρική, η αρχιτεκτονική, αλλά και η εκπαίδευση.

Η εκπαιδευτική ρομποτική λοιπόν, είναι ένα σύγχρονο περιβάλλον μάθησης στο οποίο κυριαρχούν κατά βάση τα στοιχεία της ομαδικότητας, της αλληλεπίδρασης, της δημιουργικότητας και της συνεργασίας.

Όλοι οι συμμετέχοντες ουσιαστικά καλούνται να παίξουν ενεργό ρόλο σε μία εκπαιδευτική διαδικασία στην οποία δεν κυριαρχεί η στείρα και παθητική μάθηση, αλλά η γνώση αποκτάται κυρίως μέσα από την εξάσκηση και την εμπειρία. Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εκπαίδευση STEM, καθώς αξιοποιεί σε όλο της το εύρος την Τεχνολογία και τα Μαθηματικά.

Εκπαίδευση STEM

To ακρωνύμιο STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) πρωτοεμφανίστηκε στις ΗΠΑ το 2001 και συνδέθηκε με την σταδιακή κατάργηση του καθηγητοκεντρικού μοντέλου διδασκαλίας και την αντικατάσταση του από ένα πιο σύγχρονο, που έδινε έμφαση στην μάθηση μέσω της ανακάλυψης, της έρευνας και της εμπειρίας.

Ο βασικός σκοπός της εκπαίδευσης STEM είναι το να καταφέρει να συνδέσει τη μάθηση (θεωρητική γνώση) με την πραγματικότητα (πρακτική εφαρμογή), προκειμένου να πετύχει να φέρει τους μαθητές πιο κοντά στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Άλλωστε, ζούμε στον 21ο αιώνα, που από πολλούς έχει χαρακτηριστεί ως ο αιώνας με την ταχύτερη τεχνολογική, αλλά και επιστημονική ανάπτυξη.

Ποια είναι τα οφέλη της εκπαιδευτικής ρομποτικής για τα παιδιά

Α. Μαθαίνουν να δουλεύουν ομαδικά

Η εκπαιδευτική ρομποτική, καθώς διδάσκεται συνήθως σε μικρές ομάδες 4-5 παιδιών, τους δίνει την ευκαιρία να αναπτύξουν την ευγενή άμιλλα, το ομαδικό πνεύμα, αλλά και τη διάθεση συνεργασίας.

Απόρροια αυτού είναι ότι βελτιώνονται σημαντικά οι κοινωνικές τους δεξιότητες και μαθαίνουν να διαχειρίζονται καλύτερα τα συναισθήματα τους (πχ χαρά, θυμό, ανταγωνισμό, κ.α.). Πολλές φορές μάλιστα μέσω των συγκεκριμένων μαθημάτων, που βασίζονται στην ομαδικότητα, τα παιδιά δημιουργούν και καινούριες φιλίες.

Β. Ανακαλύπτουν ταλέντα και ενδιαφέροντα που δεν ήξεραν ότι διαθέτουν

Τα παιδιά μέσα από τη διαδικασία της έκθεσης σε καινούρια ερεθίσματα, όπως η μηχανική, ο προγραμματισμός και η ρομποτική, έχουν τη δυνατότητα να δοκιμαστούν σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς, οι οποίοι πιθανότατα θα τους κεντρίσουν το ενδιαφέρον και θα τους βοηθήσουν να ανακαλύψουν καινούριες πτυχές του χαρακτήρα τους.

Lego SPIKE Essential

Γ. Μαθαίνουν να χειρίζονται την τεχνολογία με υπευθυνότητα

Μέσα από τα μαθήματα της εκπαιδευτικής ρομποτικής τα παιδιά θα μπορέσουν να αντιληφθούν στο έπακρο, ότι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αλλά και η τεχνολογία γενικότερα, είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, το οποίο εάν μάθουμε να το χειριζόμαστε σωστά και με σύνεση, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμο, στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων, στην επίτευξη του κοινού καλού και στην βελτίωση της καθημερινής ζωής.

Δ. Εξασκούν τη δημιουργική και κριτική τους σκέψη

Επειδή μέσω των μαθημάτων εκπαιδευτικής ρομποτικής τα παιδιά καλούνται να βρούνε λύσεις σε πολυάριθμες καταστάσεις και προβλήματα, γίνονται αρκετά υπεύθυνα, ενώ παράλληλα μαθαίνουν σταδιακά μέσω της κριτικής σκέψης να στηρίζουν την άποψη τους και να αναλαμβάνουν σημαντικές ευθύνες. Επίσης μέσα από αυτή την πολύ γόνιμη διαδικασία τα παιδιά αναπτύσσουν και τη δημιουργικότητα τους, καθώς και κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες (πχ αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση, ενσυναίσθηση και αντιληπτικότητα).

Ε. Κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών

Η εκπαιδευτική ρομποτική, έχοντας ως βασική αρχή μάθησης τη διαδραστικότητα και τη φαντασία, καταφέρνει να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών, κάνοντας τη μάθηση παιχνίδι. Πιο συγκεκριμένα, με την εκπαιδευτική ρομποτική τα παιδιά μπορούν να ικανοποιήσουν πλήρως την προδιάθεση τους για ανακάλυψη και εξερεύνηση, διότι στο συγκεκριμένο είδος μάθησης περνούν από την θεωρία στην πράξη, μέσω της τεχνολογίας.

Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, γίνεται πολύ εύκολα αντιληπτή η ανάγκη να ενταχθεί η εκπαιδευτική ρομποτική στα σύγχρονα περιβάλλοντα διδασκαλίας, διότι μέσα από την αξιοποίηση της δημιουργικότητας και της τεχνολογίας μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλά οφέλη στα σημερινά παιδιά.

Παραπομπές

Επικοινωνήστε με την Eduk8

Τι ψάχνουμε;