Eduk8
Play, think, learn

Το 2015, η αγάπη μας για τα παιδιά, το μεράκι, η φαντασία και η αναζήτηση για εναλλακτικούς τρόπους μάθησης οδήγησε στην ίδρυση της Eduk8.

H Eduk8 «χτίστηκε» πάνω σε
8 βασικούς πυλώνες

Παιχνίδι, Διασκέδαση, Εκπαίδευση, Καινοτομία, Ρομποτική, Τεχνολογία, Συνεργασία, Δημιουργικότητα

Ο χρόνος που περνάει το παιδί παίζοντας, είναι χρόνος μάθησης (LEGO® Learning Institute, 2002).

Πεποίθησή μας είναι πως το παιχνίδι είναι ένα μέσο το οποίο επιδρά θετικά στην ολόπλευρη εξέλιξη των παιδιών.

Πιο ειδικά, μερικά από τα οφέλη του είναι ότι τα παιδιά αποκτούν κοινωνικές δεξιότητες, όπως η επιτυχής επίλυση καθημερινών προβλημάτων, δεξιότητες επικοινωνίας με συνομήλικους, ικανότητα αυτό – ρύθμισης της συμπεριφοράς τους, καθώς και έλεγχο των συναισθημάτων τους.

Επιπροσθέτως, αναφορικά με την επιρροή στην ακαδημαϊκή πορεία, τα παιδιά που αφιερώνουν παραπάνω χρόνο παίζοντας, έχουν πιο εμπλουτισμένο λεξιλόγιο, είναι πιο δημιουργικά και μπορούν να προσέχουν περισσότερο μέσα στην τάξη κατά την παράδοση του μαθήματος σε σχέση με τα παιδιά που δε συνηθίζουν να παίζουν τόσο συχνά.

Βασικός μας συνεργάτης η LEGO® Education που για πάνω από 35 χρόνια συνεργάζεται με καθηγητές και με ειδικούς σε θέματα εκπαίδευσης για την παροχή λύσεων και πόρων που χρησιμοποιούνται στην τάξη και κάνουν τη μάθηση διασκέδαση.

Οι μέθοδόι αυτοί εμπνέουν το ενδιαφέρον για την Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική, την Επιστήμη των Υπολογιστών, τα Μαθηματικά και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Παιχνίδι

Διασκέδαση

Εκπαίδευση

Καινοτομία

Ρομποτική

Τεχνολογία

Συνεργασία

Δημιουργικότητα

Ρομποτική στην Εκπαίδευση

Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες.

Η ρομποτική αφενός, είναι μία διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να εμπλακεί με τη δράση, αφετέρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης για τη διδασκαλία διαφόρων εννοιών.

Φυσική (μελέτη της κίνησης, μελέτη της επίδρασης της τριβής, μελέτη της σχέσης των δυνάμεων, μεταφορά ενέργειας)

Μαθηματικά και Γεωμετρία (αναλογίες, μέτρηση αποστάσεων, κατανόηση βασικών γεωμετρικών ιδιοτήτων όπως η περίμετρος)

Μηχανική (κατασκευή, έλεγχος και αξιολόγηση μηχανικών λύσεων)

Τεχνολογία

Ιστορία (πχ. με την κατασκευή ενός ρομπότ καταπέλτη – του Αρχιμήδη – τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ανάπτυξη της τεχνολογίας εκείνης της εποχής καθώς και το έργο και την προσωπικότητα του Αρχιμήδη)
Ο συνδυασμός εννοιών από διαφορετικές, γνωστικές περιοχές (τεχνολογία, τέχνη, περιβάλλον, κοινωνία, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες) με διαθεματικά project (συνθετικές εργασίες)

Η εκπαιδευτική Ρομποτική έχει θετικές επιπτώσεις εκτός από το γνωστικό τομέα και στο συναισθηματικό (αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση) και κοινωνικό (κοινωνικοποίηση, απομυθοποίηση).

Με τη βοήθεια της ρομποτικής στη διδασκαλία του ο εκπαιδευτικός μπορεί να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και άλλων κρίσιμων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα:

  • ομαδική εργασία
  • επίλυση προβλημάτων (ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή και πειραματισμός, αξιολόγηση)
  • καινοτομία
  • διαχείριση έργου (διαχείριση χρόνου, κατανομή έργου και πόρων)
  • προγραμματισμός
  • δεξιότητες επικοινωνίας
  • πολύτιμες νοητικές δεξιότητες (αναλυτική και συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη)

Το όραμα της ρομποτικής είναι όλοι οι μαθητές να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες, οι οποίες στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης αποτελούν επιτακτική ανάγκη για την προετοιμασία πολιτών του κόσμου που θα μπορούν να συνεισφέρουν θετικά σε παγκόσμια κλίμακα.

Στην Eduk8 θα βρείτε όλες τις εκπαιδευτικές σειρές, τα πακέτα δραστηριότητας, τους εκπαιδευτικούς πόρους και τα εργαλεία προγραμματισμού που μπορούν να εμπνεύσουν τη μάθηση

και να καλύψουν τις ανάγκες του προγράμματος σπουδών σας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, αλλά και στην επιμόρφωση ενηλίκων

LEGO® Education Academy

Το 2017 αποτελεί μία ακόμα χρονιά επιτυχίας για την εταιρία καθώς η Eduk8 εκτός από επίσημος αντιπρόσωπος του εξοπλισμού για την Ελλάδα γίνεται και αποκλειστικός συνεργάτης της LEGO® Education Academy για Ελλάδα και Κύπρο προσφέροντας σε εκπαιδευτικούς αλλά και σε απλούς χρήστες την επίσημη εκπαίδευση της LEGO® Education. Το πρόγραμμα της LEGO® Education Academy είναι παγκόσμιο και διενεργείται από πιστοποιημένους εκπαιδευτές ανά χώρα τους LEGO® Education Academy Certified Teacher Trainers . Ο Πρόδρομος Μαρκόπουλος, συνεργάτης της Eduk8, είναι ο πιστοποιημένος εκπαιδευτής για Ελλάδα και Κύπρο μετά την επιτυχή εκπαίδευσή του στο Billund της Δανίας.

LEGO® Education Innovation studio

Στην Eduk8 επίσης θα βρείτε και τις κατευθύνσεις ώστε να δημιουργήσετε ένα πρότυπο χώρο εκπαίδευσης. Μία τάξη του μέλλοντος, ένα χώρο δημιουργίας και ανακαλύψεων. Το LEGO® Education Innovation studio βασίζεται στην προσέγγιση Hand-on εμπλέκοντας τους μαθητές ενεργά στην διαδικασία μάθησης. Τα Innovation Studio αποτελούν για την τοπική κοινωνία, χώρο συνάντησης και δικτύωσης φέρνοντας σε επαφή σχολεία, δασκάλους, γονείς και εταιρίες, παρέχοντας στους μαθητές την εκπαίδευση που θα διαρκέσει μια ζωή.